دسته بندی: ایمنی

اخبار و مقالات

چرا از سیستم اطفاء گازی IG55 /IG541 استفاده کنیم؟

در دنیای کنونی لزوم حفاظت جان و مال افراد در برایر حریق همواره مورد توجه قرار گرفته است. لزوم پیشگیری از حوادث ناشی از گسترش حریق و اطفاء در مراحل اولیه جزو دغدغه های اصلی کارفرمایان بوده تا خسارات ناشی از آن را به حداقل برسانند. از این

مطالعه کامل مقاله »

جدیدترین محصولات

محصولات و خدمات

مقالات جدید

اخبار و مقالات

آشنایی با پمپ های آتش نشانی

امروزه یکی از پیش نیاز های اصلی دریافت پایان کار برای ساختمان ها، تجهیزات آنها به سامانه های اطفاء حریق آبی از نوع اسپرینکلر می