قوانین و استانداردها

شرکت پیراپاد آپادانا از شروع فعالیت تاکنون به طور مستمر فعال و تمامی توان خود را به منظور ارائه خدمات منطبق با آخرین تکنولوژی و استانداردهای جهانی و با هدف توسعه و پیشرفت روز افزون ایران عزیز متمرکز نموده است. سیاست شرکت پیراپاد مبنی بر مشتری مداری و ارائه راهکارهای فنی و اقتصادی منطبق با نیازهای خاص هر پروژه و خدمات پشتیبانی واقعی است و پیگیری و توسعه این سیاست از ابتدا تاکنون موجب حفظ مشتریان قدیمی، جلب اعتماد مشتریان جدید و رشد با ثبات مجموعه گردیده است. 

دستورالعمل های  بین المللی NFPA

دانلود NFPA 12- 2018-Edition

دانلود NFPA 20-2010-Edition

دانلود NFPA-2001-2018-Edition

دانلود NFPA-170-Edition

دانلود NFPA13-2007-Edition